Badets historie

Sjællandsgade Bad blev bygget i 1917 i en tid, hvor der ikke var mulighed for at gå i bad i sin egen lejlighed. Der blev derfor bygget badeanstalter rundt omkring i København bl.a. i Borgergade og Sofiegade Badet på Christianshavn. Sjællandsgade Bad var den sidste badeanstalt der blev bygget i København til trods for placeringen i arbejderkvarteret Nørrebro, der var kendt for sine mange baggårde og uhumske forhold.

Stadsarkitekten Hans Wright placerede badeanstalten imellem Sjællandsgade skole (nu Guldberg Skole) og Simeons kirken, da treeningheden sjæl, sind og krop hørte sammen (Kulturarvstyrelsen, 2012) Man skulle i følge tidens tankegang ikke blot vaske sig af hygiejniske grunde, men også for at blive et bedre og mere moralsk menneske (Jacek, 2019). I de første mange årtier, sad eller stod man i kø i flere timer for at komme i bad – derfor var der også flest mandlige gæster. Kvinderne skulle også sørge for børnene, vasketøjet og madlavningen, så det kom til at knibe med tiden til også at sørge for sin egen hygiejne.

Badekarrene var langt mere populære end brusebadet, der blev anset som en nødtørftig måde at bade på. Holdningen var, at man ikke blev rigtig ren medmindre man fik hele kroppen nedsunket i vand.

 

Der findes ingen optegnelser over, hvor mange mennesker de besøgte badeanstalterne dengang, bortset fra en artikel, der nævner at der under 2. Verdenskrig, hvor der skulle spares på vandet, kunne være 800 besøgende igennem om dagen. 

Der var på badeanstalten ansat uniformerede bademestre og bademesterinder, der sørgede for ro og orden. I over 40 år var det ”Høvdingen”, der var overbademester. Han var en meget populær mand blandt gæsterne, da han altid sørgede for den gode stemning og for at der var kolde øl på køl til kunderne på Herreafdelingen. Bademestrene skrubbede de nøgne kroppe med træuld og efterfølgende hældte de vand udover kunderne. Træuld er fine træspåner, der blev lagt i blød i vand med sæbespåner. Det blev brugt indtil Sjællandsgade Bad lukkede som kommunal badeanstalt i 2010.  Det har ikke altid været en god oplevelse og vi har i dag stadig kunder, der fortæller om hvordan de skulle stå nøgne på rad og række med deres skolekammerater, mens bademestrene på skift skrubbede dem på ryggen med træuld.

Mange har igennem de sidste 40 år fået installeret bad i deres egen lejlighed eller i kælderen. Som en konsekvens af denne bysanering, der har fundet sted siden 1970’erne er behovet for en badeanstalt til afvaskning af kroppen blevet formindsket og badegæsterne blev færre. Der var dog stadig en gruppe, der ikke havde økonomisk mulighed eller ønske om et badeværelse og i 2018 var der stadig 15.624 boliger uden bad i København (https://www.statistikbanken.dk/BOL102).  
 

I Danmark har vi ikke traditionelt haft en badekultur som i for eksempel Tyskland, Japan og Tyrkiet. I disse lande er badning en social begivenhed, hvor mennesker mødes på kryds og tværs og det har været midtpunktet for mange kulturelle arrangementer. Offentlig badning har en betydning, der rækker langt ud over personlig hygiejne. Den er også et fællesskab og mulighed for at interagere med andre mennesker, der ikke nødvendigvis er ligesom en selv (Mackey, J., 2019).

Det har i mange år været Sjællandsgade Bads motto, at det ikke er et værested, men et sted at være. Dermed også at være sig selv fra inderst til yderst og samtidig har det været et mødested for mange, der ikke har haft andre steder at gå hen. Men et bad skal man jo have og så kan man jo lige så godt blive hængende lidt og snakke med alle de andre, der også er der for at bade.  

Det var dette sociale fællesskab på Badet, der gjorde stedet så specielt for kunderne og de ansatte og motivationen bag at stifte foreningen Sjællandsgade Bad, da Københavns kommune lukkede Sjællandsgade Bad i 2010. Politikerne mente at tiden, hvor badning skulle være en del af velfærdsstatens ydelser, var forbi.

Foreningen blev stiftet den 27. februar 2011, 3 måneder efter lukningen. Som et led i strategien for at få Badet genåbnet blev der med hjælp fra foreningen By og Land indsendt en ansøgning til Kulturarvsstyrelsen om at få bygningen fredet. I de to år fredningssagen verserede brugte foreningens bestyrelse og dens frivillige konsulent Gunvor Auken tiden på at opbygge et netværk på Nørrebro, så det var muligt at bevise overfor kommunen at, der var opbakning til Sjællandsgade Bad, hvis fredningen gik igennem.

Badeanstaltens bygninger blev fredet den 7. maj 2012 og efterfølgende afleverede foreningen deres visionsstrategi og støtte erklæringer til Kultur og Fritidsudvalget i Københavns kommune. I august 2012 besluttede udvalget af give foreningen en chance for at genåbne Sjællandsgade Bad og ansvaret for driften blev overdraget for en 4-årig periode.

Visionsstrategien tog udgangspunkt i de romerske bades rolle som kulturelt samlingspunkt og et ønske om at Sjællandsgade Bad kom til at fremstå i sin oprindelige form og samtidig skabe plads til flere badekar og et fælles samlingsrum på hver etage. Derfor blev flere af de nyere badekar og mure fra 70’erne revet ned og der blev bygget nye saunaer. Desuden blev der inviteret til en workshop for frivillige, der startede med en gennemgribende istandsættelse af bygningen inden Sjællandsgade Bad, blev genåbnet den 5. juli 2013. Siden da har foreningen løbende udviklet sig i kraft af antallet af at frivillige er steget. Åbningstiden er blevet udvidet og der er kommet flere arrangementer og samarbejdspartnere. Antallet af besøgende har også været stærkt stigende og siden 2015 har antallet af gæster steget med op til 4000 hvert år. I 2018 var der 21.042 gæster på Sjællandsgade Bad.   

Jacek, K. M., En dråbe vands rensende dyder – Bysamfundet, slummets (u)moral og den beskidte arbejderkrop i ”Det Badende Menneske – nedslag i badets kulturhistorie”, s. 124- 130. Baggrund, Århus/København, 2019.

Mackey, J., Hvorfor vi skal have det fælles bad tilbage, i ”Det Badende Menneske – nedslag i badets kulturhistorie”, s. 154-157. Baggrund, Århus/København, 2019.

Cyklister_1942.jpg
badekar ung mand _gammelt.jpg
5-mandeafdelingen.jpg
4-kvindeafdeling-stuen.jpg
bademester-inde badekar 1920-ish.jpg