Foreningen

 

Foreningen Sjællandsgade Bad er en frivilligdrevet forening, der blev stiftet i 2011 med det formål at få genåbnet Sjællandsgade Bad. Efter genåbningen i 2012, blev formålet ændret til:  

 

Foreningens formål er at drive offentligt bad, samt kulturel, social og sundhedsmæssig virksomhed i Sjællandsgade bad med fokus på badekultur. Badet er almennyttigt. Foreningen samarbejder med institutioner og foreninger i lokalområdet om kulturelle, integrationsfremmende, samt social- og sundhedsmæssige aktiviteter.  

 

Københavns kommune ejer bygningen og betaler for leje og forbrug, samt et mindre driftstilskud, mod at foreningen driver stedet, primært på frivillig basis.

Bestyrelsen

 

Bestyrelsen bliver valgt på den årlige generalforsamling og har sammen med sekretariatet det overordnede ansvar for driften af Sjællandsgade Bad. 

David Samsøe

Sophie Bendixen

Silas Mortensen

Niels Riis Petersen

Pelle Esbensen (formand)

Bestyrelsen kan kontaktes på bestyrelsen@sjaellandsgadebad.dk

21586950_10155225925168143_1927648875895
18664595_10211694996827058_8519425560305
25396107_10213433647852247_6569724193822